Lepiej się dogadać niż czekać na egzekucję

Windykacja ma na celu wyegzekwowanie należności od dłużnika, który nie płaci w terminie swoich zobowiązań. Najczęściej na początku windykacją zajmują się wewnętrzne jednostki banków czy innych firm, a gdy ta jest nieskuteczna, sprawa trafia to windykacji prowadzonej przez wyspecjalizowane firmy. Na http://prfinansowy.pl/oszczedzanie/ możesz zapoznać się z różnymi formami windykacji i dowiedzieć się, dlaczego zawsze warto rozmawiać z windykatorem i nie unikać kontaktu z nim. Windykacja jest pierwszym etapem prowadzącym do odzyskania przez wierzyciela zaległej należności. Choć firmy windykacyjne bywają uciążliwe czy nawet czasem nękające, w rzeczywistości niewiele więcej poza rozmową z dłużnikiem mogą zrobić. Nie oznacza to jednak, że można nad telefonami od windykatorów przejść do porządku dziennego.

Zdążyć przed egzekucją

Gdy windykacja zakończy się niepowodzeniem, sprawa długu trafi do sądu,a po prawomocnym nakazie zapłaty – do komornika. Komornik już nie prosi i nie próbuje dogadać się z dłużnikiem, tylko zajmuje konto, majątek czy pensję w pracy. A przy tym jego praca wiąże się z dodatkowymi kosztami, które stanowią nawet kilka procent wartości długu. Dlatego też najlepiej jest dogadać się z wierzycielem już na etapie windykacji, być może uda się wynegocjować możliwość spłaty w ratach. Windykacja polubowna zamyka najczęściej postępowanie i pozwala uniknąć komornika czy trafienia do któregoś z rejestru dłużników.